1. Česko-slovenský nhl euro shop, přidat do oblíbenýchNÁKUPNÍ KOŠÍK

položek: 0 | celkem za: 0,- Kč

zobrazit / objednat

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky serveru www.svet-hokeje.cz

Provozovatelem internetového obchodu www.svet-hokeje.cz  je
Karol Najmik
Mikanova 3250/9
Praha 10
106 00
IČO: 26686821


Číslo účtu:

Česká Republika - Raiffeisenbank 5662043002/5500
IBAN:   CZ10 5500 0000 0056 6204 3002
BIC:  RZBCCZPP

Slovensko - Mbank 
IBAN:  SK33 8360 5207 0042 0659 0526
BIC:    BREXSKBX 


1.Všeobecné obchodní podmínky provozu internetového obchodu
1.1 Toto je dohoda mezi kupujícím(kupující) a provozovatelem internetového obchodu.(prodávající)
Podmínkou využívání všech služeb je úplná a správná registrace kupujícího na servru www.svet-hokeje.cz. Tahle registrace je vyjádřením bezpodmínečného souhlasu s následujícím ujednáním. Registrace uživatele může být kdykoliv provozovatelem odmítnuta nebo zrušena, a to bez udání důvodů. Provozovatel je oprávněn bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům kdykoliv zasáhnout do systému za účelem jeho úprav. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za utajení svého uživatelského jména a přístupového hesla. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V tomto případě bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
1.2. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání, příp. telefonního spojení).

2.Objednávky
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Objednávat je možno následujícím způsobem:
1.Prostřednictvím elektronického obchodu na www.svet-hokeje.cz
2.Zasláním objednávky e-mailovou postou na adresu: karol.najmik@urakn.com
3.Telefonicky na tel.čísle: +420 608 442 577
2.1. Objednávka
Po vyplnění a automatickém zaslání objednacího formuláře objednávku automaticky potvrdíme (e-mailem).
2.2. Zrušení objednávky ze strany prodejce
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává změnila se výrazným způsobem cena nejsme schopni dodat zboží v dohodnutém termínu.
V případě, že jste již za toto zboží zaplatili, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu.
2.3. Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Zákazník má právo zrušit svou objednávku v případě, že prodávající nesplní dohodnutý termín dodávky. V případě, že kupující zákazník uhradil zálohovou fakturu a chce od nákupu zboží jednostranně odstoupit, může požadovat vrácení zálohy po dohodě s prodávajícím.
2.4. Nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku.
V případě nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku a vrácení poštou na adresu prodávajícího bez udání důvodu kupujícím, bude kupující zapsán na interní listinu zákazníků, kterým je pozastavena možnost nakupování v našem obchodě. Tyhle zákazníci můžou nakupovat již jenom po platbě předem na účet a po zaplacení poštovného z nevyzvednuté zásilky.
2.5. Dobírka do zahraničí
Zaslání zboží do zahraničí je možné pouze po zaplacení poštovného kupujícím předem na účet prodávajícího. Částka dobírky bude poté snížena pouze na částku ceny zboží a zaslána kupujícímu.

3. Platba
Způsoby platby
1. převodem na účet
2. podáním hotovosti na pokladně Raiffeisen bank ve prospěch našeho účtu
3. platba při převzetí zboží - dobírkou
4. v případě objednání zboží ze zahraničí přímo pro odběratela je potřeba zaslat platbu předem na účet Raiffeisenbank č. 5662043002/5500   Nebo na účet Mbank Slovensko SK33 8360 5207 0042 0659 0526 (Směnný kurz 1,-€ / 25,-kč)

4. Dodací podmínky
Prodávající dodá kupujícímu zboží tak, že ho
a) zašle českou poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
b) předá kupujícímu v provozovně prodávajícího po předchozí dohodě.
Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení objednávky.
Nemá – li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě dle dodacích podmínek v závislosti na objednání od subdodavatele.
Zboží zasíláme i do zahraničí dle cenníku České pošty.

5. Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou.
Kupující je povinen zboží doručit na adresu prodávajícího.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně neodstřižených visaček). Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
1. dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
2. na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet anebo složenkou a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

6.Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Svet-hokeje.cz a právním řádem platným v ČR.
Reklamační řád
1. Odběr a přejímka zboží od přepravce zajištěného prodávajícím zboží na dobírku.
Zjistí-li kupující nesrovnalosti v při dodávce zboží množství, je povinen o tomto
neprodleně informovat prodejce
2. Uplatňování a vyřizování reklamací
Množstevní reklamace v originálním balení je nutné uplatnit do 7 pracovních dnů od dne dodání zboží. Výrobní a funkční vady reklamuje kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 24 měsíců od převzetí dodávky.
Reklamované zboží je nutné zkompletovat (pokud nekompletnost nebyla předmětem
reklamace), vyčistit a závadu viditelně označit. Zboží musí být zabaleno a zabezpečeno proti ztrátám a poškození během přepravy. Zboží reklamované před použitím, musí být v originálním nepoškozeném obalu, ve kterém bylo dodáno.
Prodávající je povinen, do 30-ti dnů od obdržení reklamačního listu, posoudit uplatněné reklamace z hlediska možnosti opravy, dokompletování, nebo poskytnutí slevy.
Záruky a reklamace
Záruka na zboží prodávané prostřednictvím prdávajícího se řídí a je v souladu s platnou legislativou.
Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží na servru www.svět-hokeje.cz.
Dle domluvy může být zákazníkovi poskytnuta okamžitá náhrada, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na nákup této náhrady a její dopravu k zákazníkovi, v případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebeného zboží) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu nákladů na nákup této náhrady vč. její dopravy k zákazníkovi a uznané částky reklamace..

7. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

svet-hokeje.cz